ROMÂNII DIN RĂSĂRIT (Studiu de documentare privind comunităţile românești din fostele spaţii ale URSS)

 

Vlad Cubreacov

Populaţia diasporală românească din cuprinsul fostei URSS este una importantă din punct de vedere numeric, dispersată într-un spaţiu imens, aflată într-o accentuată dificultate identitară și culturală, ameninţată cu dizolvarea etnică și, totuși, în mare parte, salvabilă. Pentru aceasta este necesară o Strategie naţională de recuperare cultural-identitară a acestor conaţionali. Referindu-ne la diaspora românească din răsărit avem în vedere doar 13 din 15 noi state apărute pe ruinele fostei URSS, excepţia constituind-o Republica Moldova și Ucraina, statele cu cea mai mare concentraţie a elementului românesc nediasporal, deci autohton/indigen. Pentru Republica Moldova și Ucraina sunt necesare studii documentare aparte. Dată fiind deruta identitară și dihotomia terminologică indusă artificial din afară în cazul românilor din spaţiul fostei URSS, precizăm că am folosit, pentru motivul obligaţiunii de onestitate intelectuală, etnonimul Român în multe cazuri în care autorităţi străine au folosit infranimul românesc Moldovean. Din punctul nostru de vedere, etnonimul Român și infranimul românesc Moldovean nu sunt adversativi sau opozabili (decât dacă se dorește cu rea intenţie), ci complementari, infranimul fiind subordonat etnonimului. Peste tot în cuprinsul acestui studiu de documentare, ca derogare de la norma ortografică în vigoare și pentru scopul evident al sublinierii semantice, am utilizat majuscula iniţială în cazul etnonimului Român. Pentru alcătuirea acestui studiu, care este, de fapt, un dosar de problemă, am folosit doar surse oficiale, sigure, precum și materiale cu valoare de document, din care nu am ezitat să cităm pe larg, în interesul cititorului mai puţin avizat în temă. Statele foste sovietice cu cel mai mare număr de etnici Români diasporali în frontierele lor actuale sunt Federaţia Rusă și Kazahstan. Fără a pune în discuţie frontierele de stat recunoscute internaţional, dar ghidându-ne de criteriul istoric și de cel al administrării efective a teritoriilor, am inclus alături de unele statistici sau informaţii cu privire la Românii din Federaţia Rusă, și statistici sau informaţii cu privire la Românii din Republica Crimeea, anexată de Federaţia Rusă și aflată sub control efectiv și administraţie rusă nemijlocită. Cei mai mulţi etnici români sunt concentraţi în partea europeană a Federaţiei Ruse, mai cu seamă la Moscova. Numărul total al populaţiei diasporale românești din spaţiul fostei URSS se ridică la 500 000 de persoane, aici fiind incluși și Românii din noile valuri diasporale din ultimele două decenii. Per total, în întreg spaţiul fost sovietic Românii autohtoni și cei diasporali constituie peste 4 milioane de persoane, cifră comparabilă cu diaspora românească din Occident. Totodată, etnicii Români din Siberia (circa 40 000 în Districtele Federale Ural, Siberia, Extremul Orient), cei din Kazahstan și Kirghizstan (circa 20 000), cei din Uzbekistan (circa 4 000), împreună cu cei din Japonia (circa 7 000) ne aduc în atenţie o comunitate asiatică de Români cu toată gama ei de probleme specifice. Cetăţenii ruși, kazahi, uzbeci sau kirghizi de etnie română sunt originari din Basarabia, Transnistria, Ţinutul Herţa, Nordul Maramureșului și Nordul Bucovinei. Unii dintre ei sunt urmași ai Românilor strămutaţi sau deportaţi fie de imperiul rus începând cu a doua jumătate a secolului XIX, fie de imperiul sovietic începând cu 1940, iar alţii s-au autostrămutat. Cei care se prezintă ca Volohi sunt urmași ai Românilor care au plecat în Rusia pentru a-l însoţi pe principele Dimitrie Cantemir. Aproape deloc cunoscuţi în Patria lor etnică, acești cetăţeni ruși, kazahi sau kirghizi de naţionalitate română nu au școli sau presă în limba maternă. Ei sunt supuși unor procese intense de aculturaţie și deznaţionalizare, topindu-se treptat în masa rusă. Pentru organizarea eficientă a comunităţii Românilor din Rusia sunt necesare abordarea realistă, viziunea strategică, pragmatismul și o suficientă doză de caracter sau spirit hotărât. Românii din cele trei state baltice (Estonia, Letonia, Lituania), chiar dacă sunt slab reprezentaţi numeric, sunt cel mai bine organizaţi și preocupaţi de aspectele cultural-identitare, depășind, în cea mai mare parte, dihotomia Român-Moldovean moștenită din perioada ocupaţiilor ţaristă și sovietică. Aceștia se bucură și de sprijinul statelor de reședinţă.

Populația Federației Ruse originară din România și Republica Moldova

Autoritățile Federației Ruse prezintă informații cu privire la statele de origine ale populației stabilite permanent în această țară. Astfel, una din edițiile oficiale ale totalurilor recensământului general al populației Federației Ruse face publice următoarele informații:

În cazul originarilor din Republica Moldova, autoritățile ruse prezintă date exacte cu privire la distribuția teritorială a acestora în anul 2010, pe fi ecare district federal aparte, după cum urmează în tabelul de mai jos:

Distribuția teritorială a cetățenilor Republicii Moldova pe districtele federale, după vârste:

Studiul integral îl puteți descărca Aici

ROMÂNII DIN RĂSĂRIT (Studiu de documentare privind comunităţile românești din fostele spaţii ale URSS)
Tagged on: