Profesori

dungaciu_conducere

  • Dan  DUNGACIU, este  din  2009 Profesor  universitar și  Coordonator  de  doctorat la Facultatea de Sociologie și Asistenţă Socială a Universităţii din București (Catedra de  Sociologie). Este coordonatorul Masterului de Studii de Securitate și Analiza Informațiilor al Universității din București (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială),   cel   mai   vechi   master   de   profil   din   România. Din  anul  2011,  este Directorul Institutului  de Știinţe Politice și Relaţii Internaţionale  „Ion I. C. Brătianu” (www.ispri.ro ). Din 2013, este Președintele Fundației Universitare a Mării Negre (www.fumn.eu), aflată sub egida Academiei Române.

A studiat sau a lucrat ca cercetător asociat în diverse instituţii occidentale: Fernand Braudel  Institute  (Binghamton,  SUA),  Max  Weber  Centre  for  Advanced  Cultural and  Social  Study  (Erfurt,  Germania),  Department  of  Political  Science  and  Public Administration – Law,  Economics  and  Political  Sciences’  School  of  Athens (Atena, Grecia), Central European University (Budapesta, Ungaria), Department of Social  Sciences –Anglia  Polytechnic  University  (Cambridge,  Marea  Britanie), Institut  für  die Wissenschaften  vom  Menschen  (Viena,  Austria),  Max  Planck Institute  for  Social  Anthropology  (Halle,  Germania),  Triangle  Research  Centre (North  Carolina,  USA)  etc. A participat  la  zeci  de  congrese  internaționale, conferințe și seminarii pe teme de profil. În  2006 – 2007  a  servit  ca  Subsecretar  de  Stat  la  Ministerul  Afacerilor  Exerne (Departamentul pentru Românii de Pretutindeni), iar în perioada 2009-2010 a fost Consilier pe probleme de integrare europeană al Președintelui R. Moldova.  Este autorul  a  zeci  de  studii  de  specialitate,  rapoarte  de  specialitate și peste  25  de volume de  profil,  printre  cele  mai  recente  numindu-se:Basarabia  e  România? Dileme identitare și (geo)politice în R. Moldova(2011), Elemente pentru o teorie a națiunii  și  naționalismului(2012), Șapte  teme  fundamentale  pentru  România (2014), Enciclopedia de Relații Internaționale (2015) etc.

În    2015    a    fost    cooptat la    nivelul    Academiei    Române în    echipa    de realizatori/coordonatori  ai Strategiei de dezvoltare a României pe următori 20 de ani  (2015-2035), sub coordonarea generală a Președintelui Academiei Române, acad. Ionel-Valentin Vlad.


unnamed
  • Cristian BARNA, este decanul Facultății de Informații, profesor universitar doctor și conducător de doctorat în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” și profesor asociat al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti. A absolvit studiile universitare de licență ale Facultății de Psihosociologie din cadrul Institului Național de Informații (2000), respectiv ale Facultății de Matematică a Universității Babeș-Bolyai (2000), precum și studiile universitare de master (2003) și de doctorat (2005) ale Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București. Cristian Barna și-a început activitatea profesională ca practician în intelligence, în cadrul Direcţiei Generale Prevenire şi Combatere Terorism, ulterior devenind cadru didactic al Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, unde a coordonat activitatea Catedrei de Geopolitică și Studii de Securitate, respectiv a Departamentului de Științe Politice și Relații Internaționale, anterior numirii sale la conducerea Facultății de Informații. Cristian Barna este autorul mai multor lucrări în domeniul geopoliticii și studiilor de securitate precum „Cruciada Islamului”, „Jihad în Europa”, „Sfârşitul terorismului şi noua (dez)ordine mondială”, „Terorismul, ultima soluţie? Mărirea şi decăderea Al -Qaida”, „Al-Qaida vs. restul lumii. După 10 ani”, „Globalizarea ameninţărilor asimetrice”, „România între prieteni şi duşmani: decupaje geopolitice şi hărţi imagologice”, precum şi a numeroase articole publicate în reviste sau susţinute la sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

  • Călin COTOI, este profesor universitar doctor la Facultatea de Sociologie și Asistență cotoi_calinSocială din cadrul Universității din București, unde predă Istorie Socială, Istoria Sociologiei, Istoria Sociologiei Românești, Antropologia Dezvoltării, Teorii Sociologice Contemporane.

A fost cercetător în cadrul University College London, departamentul de antropologie și bursier al Wissenschaftskolleg zu Berlin, Collegium Budapest, Centre for Advanced Studies Sofia, New Europe College, Central European University și al Universității din Freiburg. A participat la numeroase proiecte de cercetare naționale și internaționale. A publicat „Primordialism cultural și geopolitică românească”(2006), „Doctrine și partide politice europene”(coautor, 2007), „Nationalism Today”(coautor, 2009), „Introducere în antropologia politica”(2009), precum și articole în reviste de specialitate.

 


  • Darie CRISTEA, este prodecan și conferențiar universitar la Facultatea de Sociologie și Asistențdarie-cristeaă Socială a Universității din București. Este doctor în sociologie al Universității din București (2010), cercetător științific III la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române și director general al Inscop Research. La Universitatea din București predă cursuri de Sociologie politică, Metode și tehnici de cercetare sociologică și Metodologia studiilor de securitate. Autor sau coautor al mai multor volume și articole, atât științifice cât și pentru marele public. Din lucrările de autor amintim „Un secol de relații internaționale”(2013), „Prognoză și prejudecată(2012). De asemenea, a contribuit la mai multe volume colective, cele mai recente fiind Enciclopedia Relațiilor Internaționale(2015) și volumul „Furtună perfectă în Europa”(2016).

Dumitrescu foto
  • LUCIAN DUMITRESCU, este cercetător în cadrul Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române. Este absolvent de studii postdoctorale al Universității Naționale de Apărare “Carol I’’, specializarea teorii ale securității interne și internaționale. Este doctor în sociologie și doctor în filosofie al Universității București. A predat cursuri de geopolitică și securitate în cadrul prestigiosului Master de Studii de Securitate organizat de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București, unde a deținut poziția de lector asociat.

Domenii de interes: teorii ale securității interne și internaționale, relaţii internaţionale, filosofie politică, sociologia identităţilor colective, istoria sociologiei, antropologie politică.


iulian-fota
  • Iulian FOTA, este lector universitar în cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, doctor în științe politice, fost consilier prezidențial pe probleme de Securitate Națională, fost Șef al Departamentului pentru Securitate Națională în cadrul Administrației Prezidențiale, este expert în relații internaționale și probleme de securitate națională.

A publicat numeroase articole pe teme legate de relații internaționale, securitate națională și internațională. Începând cu luna octombrie 2016, este noul director al Colegiului Național de Informații.


  • Ionel Nicu SAVA, este sociolog, conferenţiar al Universităţii din Bucureşti şi profesor asociat al Academiei de Studii Economice. A obţinut licenţa în sociologie (1993) şi a urmat cursuri de specializare la Colegiul G.C. Marshall din Germania (1996). Şi-a susţinut doctoratul la Universitatea din Bucureşti (1999) cu o teză privind tranziţia economică şi socială a Europei de Est. În 2001 a primit bursa “Manfred Wörner” a NATO pentru un proiect privind rolul asistenţei externe în tranziţia democratică a ţărilor din Europa de Sud-Est. În 2002 a fost bursier Fulbright la Universitatea California din Los Angeles. În paralel cu cariera academică, Ionel Nicu Sava a ocupat diverse funcţii publice în Ministerul de Externe şi al Apărării. Între 2007 şi 2011 a fost ambasador în Elveţia şi Liechtenstein.