Ce vă propunem

Ce vă propunem
Despre Noi

     Masterul organizat de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti beneficiază, pe de o parte, de expertiza unor cadre didactice cu activitate susţinută în sfera securităţii şi, pe de altă parte, a unor profesionişti ai

Plan de învățământ

Plan de Învățământ Nr. crt. Denumire curs Semestru Curs/Seminar Profesor Curs obligatoriu Master 1 Cercetare sociologică avansată – Metodologia studiilor de securitate III 1+1 Darie Cristea Curs de recuperare pentru absolvenții altor domenii decat Sociologie (cei care au absolvit în

Suport de Curs

     În cadrul proiectului „Program de formare a competențelor de cercetare și profesionale pentru masteranzii din domeniul științelor sociale”, Nr. Contract: POSDRU/8/1.2/S/64088, s-au realizat Ebook-uri pentru o parte din cursurile masterului. Acestea sunt disponibile pe pagina proiectului, cu mențiunea

Partenerii Noștri Click

Pentru a ne contacta intrati pe Contact