Finalizarea Cursului

Programul de masterat se va finaliza printr-o teză de disertaţie, care va reprezenta rezultatul efortului de cercetare şi redactare al studenţilor, sub îndrumarea coordonatorului ştiinţific.

Lucrarea de disertaţie va demonstra :

  • stăpânirea metodologiei ştiinţifice de cercetare;
  • cunoaşterea conceptelor ştiinţifice sociologice;
  • efortul personal de învăţare şi de reflecţie critică al autorului;
  • contribuţii originale la cunoaşterea ştiinţifică în domeniu.

(potrivit Ghidului pentru elaborarea şi susţinerea lucrărilor de disertaţie pentru master în sociologie, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Departamentul de Sociologie, disponibil aici).

 

Detalii privind susținerea examenului de disertație regăsiți pe pagina Facultății de Sociologie și Asistență Socială.