Despre Noi

https://www.sri.ro/imagini/Vizita_cusanti_2015/P6.jpg

     Masterul organizat de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti beneficiază, pe de o parte, de expertiza unor cadre didactice cu activitate susţinută în sfera securităţii şi, pe de altă parte, a unor profesionişti ai Serviciul Român de Informaţii.

     Obiectivele programului masteral sunt multiple:

  • îmbunătăţirea expertizei analitice a cursanţilor
  • crearea bazelor unei comunităţi ştiinţifice care să reunească reprezentanţi ai mediului academic, de afaceri şi ai serviciilor de informaţii
  • formarea, prin învăţământ şi educaţie, a unei noi culturi publice a securităţii naţionale.

     Tematica propusă este relevantă din perspectiva nevoilor specifice oricărei organizaţii în materie de securitate naţională şi internaţională şi de management al informaţiilor, motiv pentru care cursul este util atât instituţiilor de stat, cât şi companiilor private care vor să eficientizeze această latură esenţială a activităţii lor.

Cine suntem?

     Programul masteral exprimă preocupările constante ale Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti pentru aprofundarea, din perspectivă sociologică, a fenomenelor economice, militare, sociale şi politice cu impact asupra securităţii naţionale şi internaţionale. În acest sens, FSAS a inclus în programul său de învăţământ două cursuri de Master: „Studii de securitate” şi „Analiza informaţiilor”, acesta din urmă fiind expresia unui parteneriat încheiat cu Serviciul Român de Informaţii.

     Din dorința de a îmbunătăți oferta academică, începând cu anul universitar 2012 – 2013, cele două programe, „Studii de Securitate” (program masteral de tradiție în oferta educațională a Facultății), respectiv „Analiza Informațiilor” (primul parteneriat încheiat între o instituție de învățământ superior din mediul civil și un serviciu de informații de elită al României, Serviciul Român de Informații), vor fi reunite sub titulatura „Studii de securitate – Analiza Informațiilor”.

     Noul program de master marchează sedimentarea unei promiţătoare tradiţii a dezvoltării relaţiilor de cooperare dintre societatea civilă şi serviciile de informaţii româneşti, specifice oricărui stat modern.

Misiune

     După 1990, una dintre principalele evoluţii pe plan european şi internaţional, sesizată ca atare de ştiinţele sociale, se referă la deplasarea riscurilor la adresa securităţii din domeniul militar către domeniul civil şi de la nivel internaţional către domeniul regional şi naţional. Riscurile de natură societală, economică şi ecologică, conflictele etnice şi religioase, fenomenul terorist, traficul transfrontalier şi crima organizată au devenit factori importanţi în definirea securităţii. Transformarea instituţională a României în ultimul deceniu a creat condiţiile abordării de o manieră integrată, în cadrul procesului de învăţământ, a acestor procese.

Ce propunem

     Programul de studii are ca obiective principale:

  • formarea unui corp de experţi în domeniul analizei informaţiilor, atât la nivelul instituţiilor statului, cât şi al societăţii civile şi al mediului privat;
  • pregătirea viitorilor doctoranzi în sociologie, relaţii internaţionale, securitate naţională, dezvoltând capacitățile analitice ale acestora;
  • dezvoltarea cooperării universitare internaţionale şi integrarea învăţământului superior din România pe plan european și sprijinirea cu informaţii, expertiză şi resurse umane a procesului de consolidare a profilului instituţional al României în afara țării;
  • construirea unei culturi de securitate.

Cui ne adresăm

     „Studii de securitate – Analiza informaţiilor” se adresează: absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior care doresc o specializare în domeniul securităţii şi al analizei informaţiilor, precum şi specialiştilor din departamentele de profil ale diverselor instituţii de stat sau companii private, ONG-urilor, mass-media, consultanţilor şi analiştilor independenţi.

     Pe lângă programul la zi, există și modulul cu frecvenţă redusă care permite accesul unui spectru larg de cursanţi (persoane care lucrează, locuiesc în provincie etc.).

Ce le oferim studenților

     Studenţilor, partenerii noştri în acest demers didactic, le oferim un set de cunoştinţe, abilităţi şi instrumente care vin în întâmpinarea cerinţelor tot mai exigente de pe piaţa muncii, determinate de complexitatea mediului socio-economic intern şi internaţional.

     Îmbinând fundamentul ştiinţific specific domeniului sociologiei (asigurat de profesorii Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială) cu perspectiva experţilor SRI, curricula este astfel concepută încât să dezvolte, prin încurajarea folosirii instrumentelor şi proceselor cognitive, gândirea analitică în manieră critică a studenţilor.

     Procesul educaţional este facilitat de infrastructura la înalte standarde a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială: o clădire modernă, situată în centrul Bucureştiului, dotată cu toate facilităţile tehnologice necesare – puncte de acces wi-fi, ecrane tactile de tip smart-board, video-proiectoare ş.a.m.d.