ADMITERE 2016

Procedura de admitere pentru sesiunea iulie 2016 este disponibilă aici.

 

Admiterea se bazează pe media de absolvire și pe:

 

  1. Un eseu de minim 5 pagini redactat cu font Times New Roman 12, iar spațierea se va face la un rând și jumătate. Eseul trebuie să cuprindă o temă relevantă pentru problematica masterului și o minimală bibliografie (minim 3 titluri).

 

  1. Un interviu în care candidații își susțin eseul.

 

Anul acesta avem 35 de locuri subvenționate (buget), existând posibilitatea ocupării de locuri cu taxă (în limita a 75 de locuri).

 

Media de admitere la master se calculează astfel:

  1. Mabs = media de absolvire conform diplomei de licență ( ½ Media anilor de studii + ½ Media de licentă)
  2. Neseu = Nota acordata de comisie pe eseul prezentat la inscriere
  3. Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului

Mediile nu se rotunjesc, se iau în considerare primele 2 zecimale.

 

Calendarul admiterii:

Înscrieri : 13 – 20 iulie 2016 (Între orele 9,00 – 14,00, iar sâmbătă și duminica între orele 9,00 – 12,00)

Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 20 iulie 2016

Concurs de admitere (interviu): 21 iulie 2016

Afișarea rezultatelor: 22 iulie 2016 (orele 14,00)

Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 22 – 23 iulie 2016

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 23 iulie 2016

Confirmarea locului*: 23, 24, 25 iulie 2016 (23, 24 iulie între orele 9,00 – 12,00; 25 iulie între orele 9,00 – 14,00)

Data limită de afișare a rezultatelor: 29 iulie 2016

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:

 

– cerere tip de înscriere

– eseu (de maxim 10 pagini);

– diploma de bacalaureat în original sau copie legalizata;

– diploma de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă în original (doar pentru promoţia iunie 2016) sau copie legalizata;

– supliment/foaia matricolă din facultate sau adeverinţă care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2016);

– certificatul de naştere în copie legalizată;

– certificat de căsătorie în copie legalizată (unde este cazul);

– 2 fotografii tip buletin de identitate;

-chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxa de inscriere la concursul de admitere este de 90 lei pentru prima inscriere; 60 lei a doua si 50 lei urmatoarele inscrieri și se achită la sediul facultății.

 

NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 

Copie legalizată de pe certificatele de deces ale parinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);

Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);

Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate , a susținătorilor legali;

Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.

Scutirea de taxă se acordă pentru o singură înscriere.

 

– adeverinta medicala tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

– copie xerox dupa cartea de identitate

– dosar plic.

 

*CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE

INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL.

 

Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la BUGETUL statului au obligaţia de a completa fisa de confirmare si de a prezenta diploma de licenţă şi diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţa de absolvire în original pentru absolvenţii promoţiei 2015) până pe data de 25 iulie 2016, în cazul în care nu au depus originalele la înscriere.

 

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ au obligaţia de a completa fisa de confirmare si de a prezenta chitanţa de achitare a taxei de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – respectiv 1550 lei în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 Bucureşti sau minim 500 lei, urmând ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2016.

ADMITERE 2016